MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Profil zwiedzającego

 

Wśród osób odwiedzających Targi Sztuki Sakralnej i Wyposażenia Kościołów LUBSACRO co roku znajdują się:
 • Przedstawiciele władz kościelnych i pracownicy kurii diecezjalnych
 • Proboszczowie i księża
 • Przełożeni zakonów, siostry zakonne i zakonnicy
 • Alumni i wykładowcy seminariów duchownych
 • Członkowie rad parafialnych, stowarzyszeń i organizacji religijnych osób świeckich
 • Uczniowie, studenci i wykładowcy uczelni oraz szkół wyznaniowych
 • Katecheci, organiści
 • Właściciele i pracownicy sklepów oraz hurtowni
 • Architekci i projektanci
 • Artyści
   
 Wciąż powiększający się obszar oddziaływania Targów obejmuje między innymi:
 • Archidiecezję Lubelską
 • Diecezję Siedlecką i Sandomierską
 • Archidiecezję Białostocką
 • Diecezję Drohiczyńską i Łomżyńską
 • Archidiecezję Przemyską
 • Diecezję Rzeszowską i Zamojsko-Lubaczowską
 • Diecezję Radomską
 • Archidiecezję Warszawską i Diecezję Warszawsko-Praską
 • Diecezje z Ukrainy