MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Debata - Personalizm Chrześcijański

Po raz pierwszy podczas Targów LUBSACRO odbędzie się debata poświęcona zagadnieniom personalizmu chrześcijańskiego. 

Debatę poprowadzi Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka MIC, pracownik naukowy UKSW w Warszawie, kierownik pierwszej w świecie Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego. Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka MIC w 1974 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów; po złożeniu pierwszej profesji zakonnej odbył studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i przyjął święcenia prezbiteratu (1981). W 1989 r. zdobył stopień doktora teologii na podstawie rozprawy „Personalistyczna eklezjologia Johna H. Newmana”, napisanej na KUL pod kierunkiem ks. prof. Czesława Bartnika. Odbył również studia specjalistyczne w Boston University i Harvard University. Habilitował się w 1996 r. na podstawie publikacji „Personalizm amerykański”.Ksiądz profesor jest również prezesem Stowarzyszenia Naukowego Personalizm, założycielem i redaktorem półrocznika „Personalizm” (edycja polska i angielska). W 2010 r. opublikował książkę „Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”.


Szczegóły oraz lista gości zaproszonych do debaty już wkrótce.